Mission Spotlight (10) - Ingen flere medisiner
 

Mission Spotlight 2Q20 / 26. mars 2020

En adventist i Ungarn dyrker påskeliljer som gis bort for å glede andre.

 
Mission Spotlight (11) - Frisør om dagen, misjonær på kvelden
 

Mission Spotlight 2Q20 / 26. mars 2020

Adeir lever av å være frisør etter at han fant Jesus og sluttet å feste og drikke.

 
Mission Spotlight (12) - Det er helt gresk for meg
 

Mission Spotlight 2Q20 / 26. mars 2020

Elias og Melina viser oss hvordan de arbeider i Møtepunktet, Center of Hope på Kypros.

 
Mission Spotlight (13) - Den ensomme byen
 

Mission Spotlight 2Q20 / 26. mars 2020

Kenneth Bergland har møtt kommunale ledere for å finne måter menigheten kan være relevant i sitt område.