Mission Spotlight (8) - Alt startet i pausen
 

Mission Spotlight 4Q22 / 21 VISNINGER

Animasjon: På Papua Ny-Guinea var Dorcas på sommerleir. Det hun opplevde inspirerte henne til å invitere vennene sine til å lære bibelvers, høre bibelhistorier, synge sammen og gjøre morsomme aktiviteter hun lærte på leiren.

 
Mission Spotlight (9) - Misjon på hjul
 

Mission Spotlight 4Q22 / 20 VISNINGER

Mobile adventistsentre tar tjenestetilbudet sitt til folk i gatene, treffer dem der de er, setter Jesu kjærlighet ut i livet. Her er eksempler fra New York, Panama City, Australia og California.

 
Mission Spotlight (6) - Næring til både kropp og sjel
 

Mission Spotlight 4Q22 / 17 VISNINGER

Restauranten Vegan Fresh handler ikke bare om matservering. De samtaler med kundene om god og sunn mat, og at mat har en relasjon til Gud. De tilbyr litteratur og inviterer interesserte til kirken.

 
Mission Spotlight (14) - Øke antall misjonssentre
 

Mission Spotlight 4Q22 / 16 VISNINGER

I Melbourne i Australia er det flere kirker. Det startet med at menigheten der plantet en ny menighet i en annen del av byen. Dette spredte seg så videre, til de nå er ni kirker i byen. Vi møter pastoren som var med å sette i gang prosessen.

 
Mission Spotlight (3) - Misjonsflyet
 

Mission Spotlight 4Q22 / 16 VISNINGER

Animasjon: Vi følger åtteårige Christian på siste del av reisen til misjonsstasjonen der hans far skal arbeide. Reisen går med småfly til en gress-rullebane, så med en rask båt på elven. Vel fremme ønskes de hjertelig velkommen.

 
Mission Spotlight (1) -«G'day» fra Dubbo
 

Mission Spotlight 4Q22 / 16 VISNINGER

Dubbo er et lite knutepunkt for dem som vil kjøre vestover i Australia. Her har pastor Jay etablert «Back-to-Back-Brotherhood» hvor flere unge gutter har funnet et fellesskap og vendt livet i retning mot Gud.

 
Mission Spotlight (2) - Radiobølger bringer håp
 

Mission Spotlight 4Q22 / 15 VISNINGER

Hope FM-radio i Papua Ny-Guinea begynte sendingene i desember 2018. Sendingene bringer mennesker til tro. Møt to av dem.

 
Mission Spotlight (12) - Eunices husmenighet
 

Mission Spotlight 4Q22 / 13 VISNINGER

Eunice var aktiv i kirken, men følte at hun hadde behov for mer og begynte som litteraturevangelist. Hun fikk også et kall til å opprette et «troshushold», en smågruppe der de kunne ha samtaler og forme mellommenneskelige relasjoner.

 
Mission Spotlight (7) - Diabetesbølgen skal snu
 

Mission Spotlight 4Q22 / 13 VISNINGER

Diabetes er den hyppigste dødsårsaken i Stillehavsregionen. Adventiskirken har startet «Ti tusen tær-kampanjen» for å snu trenden. De har mange frivillige og kan vise til gode resultater. De takker for støtten fra det 13. Sabbatsoffer.