Mission Spotlight (1) - Barna først
 

Mission Spotlight 1Q20 / 7. november 2019

Den lille menigheten i Andorra satset i flere år på evangelisk virksomhet, men med lite resultat. Nå har de satset på arbeid for barna og deres venner og foreldre.

 
Mission Spotlight (2) - Fra barnløs til barnevennlig
 

Mission Spotlight 1Q20 / 7. november 2019

Kirken Sofia West hadde ingen barn, men en kvinne startet håndverks og sosiale aktiviteter for barn. De likte dette godt, foreldrene også.

 
Mission Spotlight (3) - Adventister i den første kristne nasjon
 

Mission Spotlight 1Q20 / 7. november 2019

Armenia, verdens første kristne nasjon, i byen Yerevan, har adventistpionerer startet et arbeide.

 
Mission Spotlight (4) - Er misjonsoffer fremdeles nyttig?
 

Mission Spotlight 1Q20 / 7. november 2019

Gjør våre misjonsgaver fortsatt en forskjell i Adventistkirkens arbeid? Denne lille oversikten sier noe om det. Det nytter fortsatt!

 
Mission Spotlight (5) - En vannstrøm til tørre land
 

Mission Spotlight 1Q20 / 7. november 2019

Misjonsgavene i Adventistkirken opprettholder og utvider menighetens arbeid verden over. Se hvordan dette begynte og hva det er i dag.

 
Mission Spotlight (6) - Poteter og pinnsvin
 

Mission Spotlight 1Q20 / 7. november 2019

Gina fra Latvia kom til Georgia som frivillig arbeider i et Global Misjonsprosjekt. Hun har startet en praktisk engelsk klasse, hvor også foreldrene hjelper til.

 
Mission Spotlight (7) - Liten menighet i stor by
 

Mission Spotlight 1Q20 / 7. november 2019

Kirkeplanting i Montevideo i Uruguay. Etablering av nye menigheter gjennom Center of Influence med mange aktiviteter og tilbud.

 
Mission Spotlight (8) - Kraften i en dåp
 

Mission Spotlight 1Q20 / 7. november 2019

Yana fra Praha var 13 år da hun ba om å bli døpt. Hennes begeistring og glede over dette inspirerte åtte andre til også å bestemme seg for dåp.

 
Mission Spotlight (9) - Nye venner og en ny start
 

Mission Spotlight 1Q20 / 7. november 2019

Møteplasser som etableres i store byer, blir et sted der mennesker møter Jesu kjærlighet og omsorg.