Mission Spotlight - Naboer
 

Mission Spotlight Q3'17 / 19. juni 2017

Fulana i byen Chennai i India deler sin tro med sine naboer gjennom å invitere dem hjem til samtale, bønn og bibelstudium. Slik har hun ledet mange til å ta imot Jesus og bli døpt.