Mission Spotlight (1) - Det er for tidlig til å lære noe
 

Mission Spotlight 4Q18 / 3. oktober 2018

Det kommer stadig flere elever til et språksenter utenfor Laos. Klasserommene brukes på rundgang, og undervisningen må starte kl. 04:00 om morgenen for å få plass til alle.

 
Mission Spotlight (2) - Guds utstrakte hånd
 

Mission Spotlight 4Q18 / 3. oktober 2018

Adventister i Laos bruker Jesu arbeidsmetoder, behandler syke og viser omsorg.

 
Mission Spotlight (3) - Skolen jeg aldri vil forlate
 

Mission Spotlight 4Q18 / 3. oktober 2018

Adventistenes Internasjonale skole i Korat i Thailand er en god skole der elevene trives og lærer om Gud.

 
Mission Spotlight (4) -  Arbeid for religionsfrihet (del 1)
 

Mission Spotlight 4Q18 / 3. oktober 2018

Den første av to aktuelle orienteringer fra Generalkonferensens avdeling for religionsfrihet.

 
Mission Spotlight (5) - Arbeid for religionsfrihet (del 2)
 

Mission Spotlight 4Q18 / 3. oktober 2018

Lederne i avdelingen for religionsfrihet i Generalkonferensen beskriver hva arbeidet med religionsfrihet innebærer.

 
Mission Spotlight (6) - Inspirasjon i India
 

Mission Spotlight 4Q18 / 3. oktober 2018

Det er millioner av mennesker i de store byene som aldri har hørt om Jesus.

 
Mission Spotlight (7) - Det var noe som manglet
 

Mission Spotlight 4Q18 / 3. oktober 2018

Mange mennesker i Lahore i India lever travle liv, og hurtigmat blir ofte et alternativ.

 
Mission Spotlight (8) - Adventisthunden
 

Mission Spotlight 4Q18 / 3. oktober 2018

Etter møteserien i landsbyen Sumionka, begynte hunden Dolby å sette seg ned ved møtetreet hver sabbat.

 
Mission Spotlight (9) - Kulturlounge
 

Mission Spotlight 4Q18 / 3. oktober 2018

Simret Mahary startet en kulturlounge, en møteplass for mennesker med forskjellig kultur, etnisitet og religion.