Stridens Hopp (1) - Stridens Hopp
 

Stridens Hopp / 14. januar 2014

Följ kampen om sanningen genom mänsklighetens historia och hoppet hos de som försvarat den! Hur långt är du beredd att gå för din övertygelse? Varför ser vårt samhälle ut som det gör idag. Vad driver terrorister och martyrer? Vad är sanning och vad säger bibeln om den stora konflikten mellan gott och ont?

 
Stridens Hopp (2) - Jerusalems förestörelse
 

Stridens Hopp / 14. januar 2014

Jerusalem med sitt magnifika tempel var en av världens vackraste städer, välsignad av Gud och strålande skön. Men allt detta kunde inte rädda Israel från undergång. År 70 e.Kr. förstördes den medan de romerska befälhavarna förgäves försökte rädda den och templet. Allt som en uppfyllelse av Jesus ord 39 år tidigare.

 
Stridens Hopp (3) - Förföljelsen under de första århundradena
 

Stridens Hopp / 14. januar 2014

Efter Jesus död och i den kristna kyrkans framväxt blev många förföljda för sin tro. I svåra situationer, och ofta under dödshot, vittnade de tidiga kristna om det hopp de hade i Jesus på ett sätt som gjorde att allt fler kom till tro. Martyrernas blod blev som evangeliets frön.

 
Stridens Hopp (4) - Kompromissernas tid
 

Stridens Hopp / 14. januar 2014

Ondskans makter lyckades inte förgöra kristendomen genom våld men ett stort avfall från bibelns läror blir nu det strakaste vapnet mot Guds sanning. I framväxten av en religion som steg för steg började blanda hedniska traditioner med kristendom ledes många bort från Gud samtidigt som det fanns dem som vägrade kompromissa med bibelns läror och på grund av det blev förföljda.

 
Stridens Hopp (5) - Valdenserna AD 500 - AD 1680
 

Stridens Hopp / 14. januar 2014

Valdenserna var ett enkelt och flitigt folks som levde I otillgängliga italienska alperna, skyddade från den etablerade kyrkans kompromisser av bibelns lära. Detta folk älskade Gud och strävade efter att leva sitt liv efter Bibeln som Guds ord. Det misshagade den Romerska kyrkan, som försökte förgöra dem.

 
Stridens Hopp (6) - Reformationens "morgonstjärna" AD 1300
 

Stridens Hopp / 14. januar 2014

Under medeltiden hade den vanlige medborgaren inte tillgång till bibeln på sitt eget modersmål. Det var ibland belagt med dödsstraff för att äga en Bibel. Men John Wycliffe ändrade detta i sitt hemland, England.

 
Stridens Hopp (7) - Jan Hus och Hieronymus 1400-talet
 

Stridens Hopp / 14. januar 2014

Grunden till reformationen lades genom personer som Hus och Hieronymus som, trots hot om fängelse och död, modigt kämpade för sanningen.

 
Stridens Hopp (8) - Luther, ensam mot korruption 1500-talet
 

Stridens Hopp / 14. januar 2014

Martin Luther var en trogen anhängare av påvekyrkan. Men när Guds ord lyste upp hans förmörkade sinne så blev han ett mäktigt redskap för Gud i att ge bibeln till folket.

 
Stridens Hopp (9) - Luther inför kejsaren, 1500-talet
 

Stridens Hopp / 14. januar 2014

Med stort mod försvarade Luther Guds ord inför världens mäktiga män, trots att han viste att det kunde innebära döden för honom. Politiska och religiösa makter sätts i rullning som formar Europa tills idag.