Stridens Hopp (1) - Stridens Hopp
 

Stridens Hopp / 14. januar 2014

Följ kampen om sanningen genom mänsklighetens historia och hoppet hos de som försvarat den! Hur långt är du beredd att gå för din övertygelse? Varför ser vårt samhälle ut som det gör idag. Vad driver terrorister och martyrer? Vad är sanning och vad säger bibeln om den stora konflikten mellan gott och ont?

 
Stridens Hopp (27) - USA i bibelns profetior
 

Stridens Hopp / 14. januar 2014

Bibeln beskriver en världsmakt som leder människor bort ifrån Gud och hans ord. Bibeln beskriver hur frihet och mänskliga rättigheter kommer att begränsas globalt. Ett uppmuntrande kall från Gud om att ta emot hans tecken för tillbedjan av skaparen ställs i kontrast med att ta emot vilddjurets märke på pannan eller handen.

 
Stridens Hopp (33) - Den osynliga verkligheten
 

Stridens Hopp / 14. januar 2014

Det finns mycket i vår värld som vi har svårt att förklara. Bibeln ger en bild av att vår verklighet är mer komplicerad än vad vi först kan ana. Den är inte begränsad till vad vi direkt kan uppleva med våra mänskliga sinnen. Den stora striden mellan gott och ont innefattar en andlig värld som är starkt knuten till, och oskiljaktig från, människans liv.

 
Stridens Hopp (31) - Stridens kärna
 

Stridens Hopp / 14. januar 2014

Vad är kärnan i den stora striden som utspelar sig i väldens sociala, politiska och religiösa arena? Varför existerar det onda och hur uppstod det? Varför tillåter Gud att människor lider om han är allsmäktig och vill alla väl?

 
Stridens Hopp (3) - Förföljelsen under de första århundradena
 

Stridens Hopp / 14. januar 2014

Efter Jesus död och i den kristna kyrkans framväxt blev många förföljda för sin tro. I svåra situationer, och ofta under dödshot, vittnade de tidiga kristna om det hopp de hade i Jesus på ett sätt som gjorde att allt fler kom till tro. Martyrernas blod blev som evangeliets frön.

 
Stridens Hopp (34) - Satans bedrägeri
 

Stridens Hopp / 14. januar 2014

I kampen mellan gott och ont så har Guds karaktär ifrågasatts. Bibeln är Guds sanning om vem han är och vad han vill göra för mänskligheten. Därför gör den onde allt för att förvränga, underminera och ta bort Guds ord för människor.

 
Stridens Hopp (40) - Jesus återkomst
 

Stridens Hopp / 14. januar 2014

Den stora avlutningen på konflikten mellan gott och ont sker i Jesus återkomst till jorden. Där alla människors slutliga öde avgjorts och lidande, ondska, sorg och smärta för evigt tar slut.

 
Stridens Hopp (2) - Jerusalems förestörelse
 

Stridens Hopp / 14. januar 2014

Jerusalem med sitt magnifika tempel var en av världens vackraste städer, välsignad av Gud och strålande skön. Men allt detta kunde inte rädda Israel från undergång. År 70 e.Kr. förstördes den medan de romerska befälhavarna förgäves försökte rädda den och templet. Allt som en uppfyllelse av Jesus ord 39 år tidigare.

 
Stridens Hopp (35) - Sanningen om döden och helvetet
 

Stridens Hopp / 14. januar 2014

Vad är liv och död? Hur kommer Gud att hantera synden? Satan har spridit sin bild av döden och helvetet genom historiens filosofier, kultur och religion. Gud har i sitt ord uppenbarat sin sanning om de här viktiga delarna i evangeliet.