Stridens Hopp (19) - William Miller, 1800-talet
 

Stridens Hopp / 14. januar 2014

William Miller greps av bibelns profetiska budskap på ett sätt så det påverkade hans och tusentals människors liv. I bibeln finns kraft och i profetiorna vishet utan motstycke. En mäktig väckelse blev resultatet av att man på 1800-talet öppnade bibelns profetiska böcker för att förstå Guds frälsningsverk.

 
Stridens Hopp (20) - Sammanhangen klarnar, 1800-talet
 

Stridens Hopp / 14. januar 2014

Guds budbärare förstår inte alltid det budskap de kallas till att bära fram. Lärjungarna stod oförstående när Jesus dog år 31 e.Kr. Det samma hände år 1844 då Jesus inte kom till baka som manga kristna sett fram emot. I det så prövades adventfolkets tro till det yttersta precis som lärjungarna prövades vi korset.

 
Stridens Hopp (21) - Människor i väntan, 1800-talet
 

Stridens Hopp / 14. januar 2014

Den första ängelns budskap i Uppenbarelseboken 14:6,7 beskriver en tid på jorden just innan Jesus återkomst. Där beskrivs ett globalt andligt uppvaknade med fokus på domen och Jesus återkomst. Bibelns beskrivning passar bra på det som växte fram under mitten på 1800-talet.

 
Stridens Hopp (22) - Tillfället gick förbi, 1800-talet
 

Stridens Hopp / 14. januar 2014

Då risken för att världen och till och med kristna förkastar den första ängelns budskap så sänder Gud i den andra ängelns budskap ett budskap om varning för Babylons läror och uppmuntran till trohet till Bibeln.

 
Stridens Hopp (23) - Besvikelsen, 1800-talet
 

Stridens Hopp / 14. januar 2014

Guds plan för människors frälsning är fullkomlig. Men ibland ser Gud i sin visdom att det är bäst att tillåta motgångar i våra liv. Bibeln berättar om sådana prövningar och även om den stora besvikelsen som drabbade adventfolket efter 1844. I de situationerna kallas Guds folk till att troget söka svar i Guds ord och inte tappa hoppet.

 
Stridens Hopp (24) - Vad är helgedomen?
 

Stridens Hopp / 14. januar 2014

Bibeln beskriver en helgedom som skall renas i sista tiden. Milleriterna antog den allmänna uppfattningen om att helgedomen var jorden och då att Jesus skulle komma igen år 1844 enligt Daniel 8:14. När Jesus inte kom och den stora besvikelsen var en bitter verklighet så sökte några svar ifrån Bibeln för att förstå sanningen om helgedomens rening.

 
Stridens Hopp (25) - Försvar på hög nivå
 

Stridens Hopp / 14. januar 2014

Förståelsen av den jordiska helgedomen är en nyckel som ger oss insikt i många av Bibelns sanningar. Den uppenbarar vilken betydelsefullt verk för vrå frälsning Jesus utför just nu i den himmelska helgedomen.

 
Stridens Hopp (26) - Guds oföränderliga lag
 

Stridens Hopp / 14. januar 2014

Bibeln beskriver hur Guds moraliska principer ringaktas allt mer ju närmare tidens slut vi kommer. Valet står mellan att tillbe skaparen eller att tillbe skapelsen.

 
Stridens Hopp (27) - USA i bibelns profetior
 

Stridens Hopp / 14. januar 2014

Bibeln beskriver en världsmakt som leder människor bort ifrån Gud och hans ord. Bibeln beskriver hur frihet och mänskliga rättigheter kommer att begränsas globalt. Ett uppmuntrande kall från Gud om att ta emot hans tecken för tillbedjan av skaparen ställs i kontrast med att ta emot vilddjurets märke på pannan eller handen.