Tangert - Steinet to ganger
 

Tangert - Tro & Samfunn / 11. mai 2016

Wisam ble sendt av sin familie for å drepe søsteren som hadde konvertert. Resultatet var at han ble steinet to ganger etter at han selv ble omvendt til søsterens tro. Etter noen omflakkende år er han nå tilbake i sin hjemby Nasaret der han forteller om sin tro på Jesus.

 
Tangert – Hvordan kan vi leve balansert?
 

Tangert - Tro & Samfunn / 5. mars 2015

Helt fra tidlige skoleår bygger prestasjonspresset seg opp. Hvordan kan vi leve et balansert liv? Kjell Markset, grunnleggeren av KRIK, har skrevet boken «Lev Vel» og gir oss tips til et liv i balanse. Programleder er Tor Tjeransen.

 
Tangert – Hva kjennetegner et godt liv?
 

Tangert - Tro & Samfunn / 5. mars 2015

Alle mennesker ønsker seg et godt liv. Men hvilke kvaliteter kjennetegner et godt liv og hva skal til for å leve det gode livet. Tor Tjeransen i samtale med grunnleggeren av Kristen Idrettskontakt, Kjell Markset.

 
Tangert - Menneskeverd og abort
 

Tangert - Tro & Samfunn / 18. mars 2014

Menneskeverdet må holdes ved like og styrkes i vår bevissthet i dagens samfunn. Tangert har vært på utdelingen av livsvernprisen til Signe og Geir Lippestad. Tor Tjeransen har med seg inf. ansvarlig Maria Victoria Aanje i studio.

 
Tangert - Menneskeverdet under press
 

Tangert - Tro & Samfunn / 18. mars 2014

Menneskeverdet er den mest grunnleggende verdi, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik i denne utgaven av Tangert. Programleder Tor Tjeransen har med seg Maria Victoria Aanje, informasjonsansvarlig i organisasjonen Menneskeverd.

 
Tangert - Overgrep - Hva skal jeg gjøre?
 

Tangert - Tro & Samfunn / 14. januar 2014

Vi snakker med Elisabeth Torp, leder for Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, om hva en person som har opplevd et overgrep bør gjøre.

 
Tangert - Overgrep i menigheten
 

Tangert - Tro & Samfunn / 14. januar 2014

Hva skal du gjøre hvis du får kjennskap til at en betrodd person i din menighet har forgrepet seg på et annet menneske, seksuelt eller voldelig? Elisabeth Torp, leder for Kirkelig Ressurssenter, gir noen av svarene.

 
Tangert - Hvilke følger får det hvis borgerlig vigsel blir obligatorisk?
 

Tangert - Tro & Samfunn / 4. desember 2013

Stålsettutvalget foreslår å gjøre borgerlig vigsel obligatorisk i Norge. Hvilke følger vil dette få for dem som vil gifte seg, hvis det blir innført?

 
Tangert - Blir borgerlig vigsel obligatorisk?
 

Tangert - Tro & Samfunn / 4. desember 2013

Stålsettutvalget foreslår å gjøre borgerlig vigsel obligatorisk i Norge. Hva er bakgrunnen for forslaget, og hvordan stiller trossamfunnene seg til en slik mulighet?