Tangert - Menneskeverdet under press
 

Tangert - Tro & Samfunn / 18. mars 2014

Menneskeverdet er den mest grunnleggende verdi, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik i denne utgaven av Tangert. Programleder Tor Tjeransen har med seg Maria Victoria Aanje, informasjonsansvarlig i organisasjonen Menneskeverd.

 
Tangert - Overgrep - Hva skal jeg gjøre?
 

Tangert - Tro & Samfunn / 14. januar 2014

Vi snakker med Elisabeth Torp, leder for Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, om hva en person som har opplevd et overgrep bør gjøre.

 
Tangert - Overgrep i menigheten
 

Tangert - Tro & Samfunn / 14. januar 2014

Hva skal du gjøre hvis du får kjennskap til at en betrodd person i din menighet har forgrepet seg på et annet menneske, seksuelt eller voldelig? Elisabeth Torp, leder for Kirkelig Ressurssenter, gir noen av svarene.

 
Tangert - Økte tollfrikvoter
 

Tangert - Tro & Samfunn / 7. juni 2013

Fremskrittspartiet ønsker å innføre EU-kvoter for innførsel av alkohol fra utlandet. Hans Olav Fekjær fra Actis og Sten Magne Berglund fra Blå Kors vurderer hva denne formidable økningen av tillatt innførsel vil kunne bety.

 
Tangert - Vin i butikk
 

Tangert - Tro & Samfunn / 7. juni 2013

På tross av stadig økende alkoholkonsum kappes enkelte partier om å gjøre alkohol mer tilgjengelig. Hvis de lykkes vil det føre til mer sykdom og flere ulykker med medfølgende tragedier, sier Hans Olav Fekjær i Actis og Sten Magne Berglund.

 
Tangert - Alkohol og helse
 

Tangert - Tro & Samfunn / 7. juni 2013

Media framholder ofte at litt alkohol er bra for helsa. Dette er seriøs forskning ikke enig i, hevder Hans Olav Fekjær i Actis og Sten Magne Berglund i Blå Kors. Alkohol har tvert imot kraftige bivirkninger.