Tangert – Livets mysterium
 

Tangert - Tro & Samfunn / 5. mars 2015

Hver eneste celle i kroppen er en svært kompleks enhet. De tilfeldigheter utviklingslæren viser til som drivkrefter for evolusjon, skjer så sjelden at vi i praksis kan se bort fra dem. Tor Tjeransen i samtale med Dr. med. Kjell Tveter.

 
Tangert – Livet, skapelse eller tilfeldighet?
 

Tangert - Tro & Samfunn / 5. mars 2015

Utviklingslæren har vært uten konkurranse i norsk skole gjennom mange år. Det er gode grunner til at Bibelens skapelsesfortelling er en vel så god forklaringsmodell. Tor Tjeransen i samtale med Dr. med. Kjell Tveter.