Tangert - Menneskeverd og abort
 

Tangert - Tro & Samfunn / 18. mars 2014

Menneskeverdet må holdes ved like og styrkes i vår bevissthet i dagens samfunn. Tangert har vært på utdelingen av livsvernprisen til Signe og Geir Lippestad. Tor Tjeransen har med seg inf. ansvarlig Maria Victoria Aanje i studio.

 
Tangert - Menneskeverdet under press
 

Tangert - Tro & Samfunn / 18. mars 2014

Menneskeverdet er den mest grunnleggende verdi, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik i denne utgaven av Tangert. Programleder Tor Tjeransen har med seg Maria Victoria Aanje, informasjonsansvarlig i organisasjonen Menneskeverd.

 
Tangert - Overgrep - Hva skal jeg gjøre?
 

Tangert - Tro & Samfunn / 14. januar 2014

Vi snakker med Elisabeth Torp, leder for Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, om hva en person som har opplevd et overgrep bør gjøre.

 
Tangert - Overgrep i menigheten
 

Tangert - Tro & Samfunn / 14. januar 2014

Hva skal du gjøre hvis du får kjennskap til at en betrodd person i din menighet har forgrepet seg på et annet menneske, seksuelt eller voldelig? Elisabeth Torp, leder for Kirkelig Ressurssenter, gir noen av svarene.

 
Tangert - Hvilke følger får det hvis borgerlig vigsel blir obligatorisk?
 

Tangert - Tro & Samfunn / 4. desember 2013

Stålsettutvalget foreslår å gjøre borgerlig vigsel obligatorisk i Norge. Hvilke følger vil dette få for dem som vil gifte seg, hvis det blir innført?

 
Tangert - Blir borgerlig vigsel obligatorisk?
 

Tangert - Tro & Samfunn / 4. desember 2013

Stålsettutvalget foreslår å gjøre borgerlig vigsel obligatorisk i Norge. Hva er bakgrunnen for forslaget, og hvordan stiller trossamfunnene seg til en slik mulighet?

 
Tangert - Kommer bistandskronene fram?
 

Tangert - Tro & Samfunn / 14. november 2013

Når bøssebærerne banker på vår dør, vil vi vite om pengene vi gir kommer fram. Kommunikasjonsrådgiver Gry Haugen i ADRA Norge forklarer hvordan hennes hjelpeorganisasjon sørger for å få mest mulig ut av hver krone du gir.

 
Tangert - ADRA Skole i Sør-Sudan
 

Tangert - Tro & Samfunn / 14. november 2013

I Sør-Sudan er det mangel på både lærere og elever. ADRA Norge gir et viktig bidrag til å utvikle landet ved å sørge for lærerutdanning til voksne og motivere jenter til å gå på skolen. Arbeidet bidrar til fred i regionen.

 
Tangert - Økte tollfrikvoter
 

Tangert - Tro & Samfunn / 7. juni 2013

Fremskrittspartiet ønsker å innføre EU-kvoter for innførsel av alkohol fra utlandet. Hans Olav Fekjær fra Actis og Sten Magne Berglund fra Blå Kors vurderer hva denne formidable økningen av tillatt innførsel vil kunne bety.