Tangert – Livets mysterium
 

Tangert - Tro & Samfunn / 5. mars 2015

Hver eneste celle i kroppen er en svært kompleks enhet. De tilfeldigheter utviklingslæren viser til som drivkrefter for evolusjon, skjer så sjelden at vi i praksis kan se bort fra dem. Tor Tjeransen i samtale med Dr. med. Kjell Tveter.

 
Tangert – Livet, skapelse eller tilfeldighet?
 

Tangert - Tro & Samfunn / 5. mars 2015

Utviklingslæren har vært uten konkurranse i norsk skole gjennom mange år. Det er gode grunner til at Bibelens skapelsesfortelling er en vel så god forklaringsmodell. Tor Tjeransen i samtale med Dr. med. Kjell Tveter.

 
Tangert – Hvordan kan vi leve balansert?
 

Tangert - Tro & Samfunn / 5. mars 2015

Helt fra tidlige skoleår bygger prestasjonspresset seg opp. Hvordan kan vi leve et balansert liv? Kjell Markset, grunnleggeren av KRIK, har skrevet boken «Lev Vel» og gir oss tips til et liv i balanse. Programleder er Tor Tjeransen.

 
Tangert – Hva kjennetegner et godt liv?
 

Tangert - Tro & Samfunn / 5. mars 2015

Alle mennesker ønsker seg et godt liv. Men hvilke kvaliteter kjennetegner et godt liv og hva skal til for å leve det gode livet. Tor Tjeransen i samtale med grunnleggeren av Kristen Idrettskontakt, Kjell Markset.

 
Tangert - Kommer bistandskronene fram?
 

Tangert - Tro & Samfunn / 14. november 2013

Når bøssebærerne banker på vår dør, vil vi vite om pengene vi gir kommer fram. Kommunikasjonsrådgiver Gry Haugen i ADRA Norge forklarer hvordan hennes hjelpeorganisasjon sørger for å få mest mulig ut av hver krone du gir.

 
Tangert - ADRA Skole i Sør-Sudan
 

Tangert - Tro & Samfunn / 14. november 2013

I Sør-Sudan er det mangel på både lærere og elever. ADRA Norge gir et viktig bidrag til å utvikle landet ved å sørge for lærerutdanning til voksne og motivere jenter til å gå på skolen. Arbeidet bidrar til fred i regionen.

 
Tangert - Jenta som fikk komme hjem
 

Tangert - Tro & Samfunn / 3. oktober 2012

I Andesfjellene i Peru leter ADRA opp noen av de fattigste av de fattige. I programmet møter vi Sonia som myndighetene og ADRA har hjulpet ut av en håpløs situasjon. Gry Haugen i ADRA forteller fra Peru.

 
Tangert - En plan for livet
 

Tangert - Tro & Samfunn / 3. oktober 2012

ADRA Norge driver et omfattende arbeid for å hjelpe ungdommer i Peru. Livshåpet tennes for gatebarn og barnehjemsbarn som igjen får troen på at det nytter å legge en plan for livet. Gry Haugen fra ADRA er gjest i studio.