The Conscientious Objector
 

The Conscientious Objector / 31. desember 2022

Desmond Doss nektet å bære våpen. Men ubevæpnet gjorde han en heltemodig innsats for å redde soldater under Andre Verdenskrig.