Tidens Tale TV – Finnes det to Guder i Bibelen?
 

Tidens Tale TV / 11 LIKER

Er Det gamle testamentes Gud ond, mens Det nye testamentes Gud er god? Finnes det to Guder i Bibelen? Programleder er Widar Ursett, og gjest i studio er Harald Giesebrecht.

 
Tidens Tale TV – Har Jesus virkelig levd?
 

Tidens Tale TV / 11 LIKER

Kristendommens troverdighet avhenger hundre prosent av at Jesus har levd, at han er en historisk person. De fleste forskere er også enige om at han har eksistert. Widar Ursett har med seg pastor Terje Bjerka i studio.

 
Tidens Tale TV – Grensene som skaper frihet
 

Tidens Tale TV / 6 LIKER

Når Gud gir oss regler og grenser er det ikke for å plage oss, men for å gi oss bedre dager og en lysere fremtid. Programleder er Widar Ursett, og gjest i studio er David Havstein.

 
Tidens Tale TV - 100% Gud og 100% menneske samtidig
 

Tidens Tale TV / 6 LIKER

Hva har det med frelsen å gjøre at Jesus var både Gud og menneske? Widar Ursett har med seg Tommy Berglund i studio.

 
Tidens Tale TV - Uslukkelig ild og evig pine
 

Tidens Tale TV / 6 LIKER

Sier Gud i Bibelen virkelig at noen skal pines i all evighet? Widar Ursett har med seg Sigmund Sæther i studio.

 
Tidens Tale TV - Hva er frelse?
 

Tidens Tale TV / 6 LIKER

Hva mener vi når vi sier at et menneske er blitt frelst? Begrepet brukes både om omvendelsen og om den dagen man tas til himmelen. Widar Ursett har med seg Bengt Fjellberg i studio.

 
Tidens Tale TV – Avtagende interesse for Bibelen
 

Tidens Tale TV / 5 LIKER

Sekularisering og avkristning preges av avstand til bibelbaserte verdier. I studio snakker vi om den avtagende interessen for Bibelen. Programleder er Widar Ursett, og gjest i studio er David Havstein.

 
Tidens Tale TV – Tro er mer enn bekjennelse
 

Tidens Tale TV / 5 LIKER

Bibelen advarer oss mot en usann forkynnelse som vil ha oss til å mene at tro begrenser seg til bekjennelse. Programleder er Widar Ursett, og gjest i studio er André Scalfani.

 
Tidens Tale TV – Valg, verdier og livsstil
 

Tidens Tale TV / 5 LIKER

Kristne verdier formidles til unge, innenfor menighetsfellesskapet. Trusselen mot kristne verdier er derfor synkende interesse for gudstjenesten, ikke sekularisme. Programleder er Widar Ursett, og gjest i studio er Styrkår Dramstad.