Troens verksted - Faktorenes orden er ikke likegyldig
 

Troens verksted / 12. mars 2018

Gud elsket oss før vi elsket ham. Det var Gud som opprettet forholdet mellom oss.

 
Troens verksted - Hva vil du minnes når du møter på storm?
 

Troens verksted / 12. mars 2018

Disiplene befant seg i en liten båt i storm. Men Jesus var om bord.

 
Troens verksted - Den profeterte etterkommeren
 

Troens verksted / 12. mars 2018

Bibelen inneholder mange profetier om Messias som skulle komme. Profetiene peker mot Jesus.

 
Troens verksted - Den røde tråden og den røde streken
 

Troens verksted / 9. november 2017

Gud har en høy standard, men forkaster ikke mennesker som feiler. Tvert imot!

 
Troens Verksted – Marta og Maria
 

Troens verksted / 31. mars 2016

Jesu venner Marta og Maria har forskjellig sinnelag. Begge ville kunne kalles gode menighetsmedlemmer. Hva skiller dem? Pastor Geir Fossum forteller om den viktige forskjellen.

 
Troens Verksted - Jona
 

Troens verksted / 31. mars 2016

Hva forteller Jonas bok om Guds relasjoner til menneskene, både gode og onde? Pastor Geir Fossum forteller om en Gud som ikke så lett gir opp oss mennesker, ikke en gang når vi er opptatt med å rømme fra ham.

 
Troens Verksted – Herre, lær oss å be
 

Troens verksted / 31. mars 2016

Bønn til Gud har å gjøre med holdninger til både Gud og mennesker. Økonomisjef Philip Philipsen gir oss en meget praktisk innføring der han setter oss inn i bønnens mange «hemmeligheter».

 
Troens verksted - Gjester som ikke vil gå
 

Troens verksted / 10. september 2015

Noen gjester vil ikke gå. Spesielt ubudne gjester som tar bolig i våre egne sinn. Hva gjør vi når vi ikke lenger er herre i eget hus? Da kan vi trenge hjelp til å kaste de ubudne gjestene på dør. Marianne Kolkmann fra Norsk Bibelinstitutt underviser.

 
Troens verksted - Husk sabbaten
 

Troens verksted / 10. september 2015

I de ti bud ber Gud oss huske sabbatsdagen og at vi skal holde den hellig. I våre dager forstår vi lett at vi trenger hvile i en stresset hverdag, men den ukentlige hviledagen inneholder mer enn mange har tenkt over. Marianne Kolkmann fra Norsk Bibelinstitutt underviser.