Utforsk: Den store fortellingen
 

Utforsk / 1. april 2020

Har du noen gang blitt beskylt for noe uten grunn? Hvordan kjentes det? Har du tenkt på hvordan Gud må ha følt det da en han hadde stor tillit til begynte å baktale ham? Vi ser nærmere på hva Gud sier om disse beskyldningene og hvorfor han lar det som skjer få avgjøre hva som er sant og hva som er bedrag.Paradigme: Konflikt

 
Utforsk: Lidelse og smerte
 

Utforsk / 1. april 2020

Hvis du kunne stille Gud ett spørsmål, hva ville det være? ble folk spurt i en undersøkelse nylig. De aller fleste svarte: Hvorfor er det så mye lidelse? Underforstått ligger tanken at Gud er årsaken til lidelsen. I dette programmet gir vi Gud sjansen til å forklare seg.Paradigme: Smerte

 
Utforsk: Bibelen
 

Utforsk / 1. april 2020

Når vi holder en bibel i hånden, tenker vi neppe på hva det har kostet å ta vare på boken opp gjennom historien. Titusener har blitt drept fordi de stod opp for Bibelen. Den har blitt forbudt, brent, kritisert, låst inne, avvist og oversett. Likevel er den fremdeles en bestselger. I denne episoden lar vi Bibelen tale for seg selv. Paradigme: Tro

 
Utforsk: Gamle mysterier
 

Utforsk / 1. april 2020

Det er mange grunner til at folk stoler på Bibelen. Men ingen stoler på Bibelen bare fordi kirken sier du skal gjøre det. Sånt holder bare ikke. I dette programmet ser vi på en av de mest spennende profetiene i Bibelen. En profeti som strekker seg over mange hundre år. Bli med på en oppdagelse av poengene i Daniel kapittel 2.Paradigme: Tro

 
Utforsk: Forutsigelser om Jesus
 

Utforsk / 1. april 2020

Vi ser nærmere på den aller største av verdens helter og hvordan profetiene har forutsagt detaljer om hans liv og tjeneste. Dessuten snakker vi om hvordan våre liv berøres av hans.Paradigme: Helter

 
Utforsk: Hvem er Jesus?
 

Utforsk / 1. april 2020

Noen tviler på at Jesus er en virkelig person. Men hans liv og det han lærte, er dokumentert i historien og har blitt samlet i den boken som kalles Bibelen.Paradigme: Helter

 
Utforsk: Hvem er Gud?
 

Utforsk / 1. april 2020

Det er noe eget ved å høre til i en god familie, men ikke alle er så heldige. Men det finnes en familie vi kan være med i. Denne åndelige familien blir vi både født inn i og adoptert inn i.Paradigme: Helter

 
Utforsk: Jesu gjenkomst
 

Utforsk / 1. april 2020

Hvis du hadde kullseilt på havet eller var innesperret i en gruve, ville det være veldig gode nyheter hvis du fikk vite at noen kom for å redde deg. Det fine er at vi kommer også til å bli reddet. Jesus Kristus kommer tilbake til jorda, men hvem kommer han for å redde?Paradigme: Fanget

 
Utforsk: Tusen år med fred
 

Utforsk / 1. april 2020

Fram til nå i denne serien har vi sett på hvordan Gud skal komme for å redde oss. Men hva med Satan? Hva kommer til å skje med ham? Hva skjer etter at Jesus har kommet til jorda for annen gang?Paradigme: Fanget