TV-serie

Nye episoder

Mission Spotlight Q3

Det er store utfordringer i å nå ut til befolkningen i de store byene med Bibelens budskap.

Mission Spotlight Q3

I millionbyen Taipei i Taiwan har Adventistkirken aktiviteter med stor innflytelse i lokalmiljøet.

Mission Spotlight Q3

Samburufolket er et av mange nomadefolk i Kenya. Med deres særegne kultur, tradisjon og språk, er det vanskelig å nå dem med evangeliet.