TV-serie

Årsmøtene 2015

Årsmøtene 2015

Årsmøtene 2015 er en serie programmer fra årsmøtene til Adventistkirken Den norske union (DNU), Østnorsk distrikt (ØND), Nordnorsk distrikt (NND) og Vestnorsk distrikt (VND).

Her møter du mange av lederne i Syvendedags Adventistkirken. Du får høre flere av dem legge ut Guds ord, om hva de arbeider med og om planer for framtiden. Og ikke minst får du noe av stemningen som er til stede når hundrevis av adventister kommer sammen til åndelig fellesskap.

Musikken er dessverre redigert bort pga. avgifter til rettighetshavere i musikkbransjen.

Nye episoder

17. august 2015

Arne-Kristian Andersen, pastor i Adventistkirken - Nordnorsk distrikt, er hovedtaler ved årsmøtet. Temaet for helgens taler er «Gud forandrer alt», og dette programmet har tittelen «Festen».

17. august 2015

Arne-Kristian Andersen, pastor i Adventistkirken - Nordnorsk distrikt, er hovedtaler ved årsmøtet. Temaet for helgens taler er «Gud forandrer alt», og dette programmet har tittelen «Valg».

7. august 2015

Reidar J. Kvinge holder tale til menigheten etter at han er gjenvalgt som unionsleder. Han utfordrer menigheten ved å ta utgangspunkt i vers fra ordspråksboken.

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!