TV-serie

Bibelselskapet

Bibelselskapet

Manus og presentasjoner er utarbeidet av bibelbrukskonsulent Hans J. Sagrusten i Bibelselskapet og videoene er produsert av Hope Channel Norge.

Stoffet i videoene blir presentert av:

• Ingeborg Mongstad-Kvammen, PhD, generalsekretær i Bibelselskapet

• Hans-Olav Mørk, leder for bibeloversettelse i Bibelselskapet

• Anne Kristin Aasmundtveit, bibelforteller i Bibelselskapet

• Hans J. Sagrusten, bibeloversetter i Bibelselskapet

Nye episoder

8. januar 2014

Manus og presentasjoner er utarbeidet av bibelbrukskonsulent Hans J. Sagrusten i Bibelselskapet. Ingeborg Mongstad-Kvammen, PhD, generalsekretær i Bibelselskapet, forteller.

8. januar 2014

Hvordan kan vi vite at bøkene i Det nye testamentet ikke er blitt forfalsket gjennom historien? Ingeborg Mongstad-Kvammen, PhD, generalsekretær i Bibelselskapet, forteller.

8. januar 2014

Det er funnet flere tusen håndskrevne greske manuskripter av Det nye testamentet, fra før boktrykkekunsten ble oppfunnet på 1400-tallet. Men nesten ingen av dem er datert. Hvordan kan vi vite når de ble skrevet? Hans J. Sagrusten, bibeloversetter i Bibelselskapet, forteller.

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!