TV-serie

Bibelstudier - Åpenbaringen

Bibelstudier - Åpenbaringen

For nesten 2000 år siden ble apostelen Johannes deportert til en klippeøy i Egeerhavet for sin forkynnelse av evangeliet. Her satt han i romersk fangenskap. På en bestemt sabbat kom Jesus Kristus til ham. Han ville oppmuntre sin tjener midt i lidelsene. I en rekke syner fikk han et overblikk over kirkens historie og hva Guds folk ville oppleve mens de ventet på Herrens gjenkomst. 

Det Johannes så i synet, skrev han i en bokrull han kalte «Jesu Kristi Åpenbaring» (Åp 1,1). Boken avslører Jesu verk i himmelen og på jorden siden himmelfarten og hva han vil gjøre når han kommer tilbake. Den skulle forsikre de kristne om at Kristus var med dem og ville støtte dem i hverdagens prøvelser i en verden hvor den store konflikten raser.

Tor Tjeransen har med seg Kenneth Jørgensen, Christine Vetne og Rolf Andvik i studio.

Nye episoder

16. november 2018

Johannes fikk sine profetiske syner for over 1900 år siden da han var forvist til klippeøya Patmos.

16. november 2018

Fangen på Patmos fikk et syn hvor han så den oppstandne Kristus i helligdommen i himmelen.

16. november 2018

Fra Patmos sendte Jesus via Johannes et brev med syv budskaper til sitt folk.

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!