TV-serie

Bibelstudier - Apostlenes gjerninger

Bibelstudier - Apostlenes gjerninger

Mange historikere mener at verdenshistoriens tre viktigste årtier var da en liten gruppe menn førte evangeliet ut til verden. Apostlenes gjerninger er om tiden fra Jesu oppstandelse i år 31 til slutten av Paulus’ første fengselsopphold i Roma i 62. Boken må være skrevet kort tid etter, for den ender på det tidspunktet.

Apostlenes gjerninger dekker en tid med stor administrativ og teologisk vekst. Dette ser vi f.eks. i kirkens behandling av spørsmål om tiden for Jesu gjenkomst, hedningens status og troens betydning for frelsen. Det som den første menighet kunne oppnå på kort tid viser hva Gud kan gjøre gjennom dem som lar Ånden bruke seg til Guds ære.

Nye episoder

19. april 2018

Jesu misjon på jorden var avsluttet. Gud ville snart sende Den hellige ånd til de troende.

19. april 2018

"Pinse" kommer av ordet pentēkostē, det greske ordet for den jødiske ukefesten, førstegrødens dag.

19. april 2018

Urkirken kunne ikke ha hatt en sterkere følelse av at det hastet.

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!