TV-serie

Bibelstudier - Bibelske misjonærer

Bibelstudier - Bibelske misjonærer

Denne studieserien tar for seg kallet Jesus har gitt til de som tror på ham. Han ber oss om å være misjonærer.  Men skal ordet misjonær begrenses til å betegne kun personer som reiser langt av sted til fremmede land for å fortelle om Jesus? Eller kan alle som tror på ham være en misjonær?

Ordet misjon betyr «å sende eller bli sendt ut for å utføre en tjeneste.» Hva det dreier seg om kan neppe sies bedre enn det som går under betegnelsen «Misjonsbefalingen»:

«Da trådte Jesus frem og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»
(Matt 28,18–20)

Nye episoder

12. mai 2015

Alene ville vi ikke hatt noen sjanse mot de kreftene som står oss imot. Men vi er ikke alene i et kaldt og ugjestmildt univers. Gud har en frelsesplan.

12. mai 2015

Tre av verdens store religioner (jødedommen, kristendommen og islam) regner Abraham som stamfar. Han er også den første reisende misjonær.

12. mai 2015

Historiene om profeten Elisja har til alle tider talt til både barn og voksne. I dagens studie ser vi på profetens møte med syreren Naaman.

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!