TV-serie

Bibelstudier - Den hellige ånd og åndelighet

Bibelstudier - Den hellige ånd og åndelighet

I denne programserien skal vi se hvor viktig Den hellige ånd er for vår kristne erfaring.

Den hellige ånd er selv Gud og kjenner Gud slik ingen mennesker kan. Derfor kan han gi oss en troverdig og pålitelig åpenbaring om Gud.

Først inspirerte Den hellige ånd Bibelens forfattere, og i dag veileder han oss i studiet av det som han hadde inspirert disse forfatterne til å skrive.

I Jesus Kristus garanterer Den hellige ånd for vår frelse, og han leverer bevis på Guds verk i oss. Den hellige ånd renser oss fra synd og helliggjør oss.

Nye episoder

24. juni 2016

Den hellige ånd har inspirert hver eneste bok i Bibelen og fortsetter å inspirere. Reidar Johansen Kvinge har med seg venner i studio.

24. juni 2016

Den hellige ånd får mindre oppmerksomhet i Skriften enn Faderen og Sønnen. Hvorfor? Reidar Johansen Kvinge har med seg venner i studio.

24. juni 2016

Den hellige ånd beskrives av mange av Bibelens forfattere på samme måte som Gud. Reidar Johansen Kvinge har med seg venner i studio.

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!