TV-serie

Bibelstudier - Evangeliet i Galaterbrevet

Bibelstudier - Evangeliet i Galaterbrevet

Hva er det ved Galaterbrevet som har gjort det til Reformasjonens ryggrad? Hvorfor har dette brevet rørt ved så mange hjerter?

Galaterbrevet tar opp emner som er viktige for den kristnes sjeleliv på en måte som skiller seg ut fra resten av Bibelens bøker.

Paulus tar opp spørsmål som frihet, lovens rolle i frelsen, vår stilling i Kristus og det som kjennetegner det åndsfylte liv, samt det gamle spørsmålet om hvordan syndere kan komme i et rett forhold til en hellig og rettferdig Gud.

Nye episoder

3. mai 2017

Paulus forfulgte de kristne, men ble selv en som var villig til å gi sitt liv for Jesus.

3. mai 2017

Vranglærere hadde utfordret Paulus’ plan om å la hedningene slutte seg til menigheten.

3. mai 2017

Det er rom for mangfold i enheten, men det må ikke skje på bekostning av evangeliet.

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!