TV-serie

Bibelstudier - Jeremia

Bibelstudier - Jeremia

Jeremias bok er kanskje den boken i Det gamle testamentet som tydeligst viser hvor inderlig Gud ønsker at menneskene skal være hans barn. Samtidig viser den like tydelig at menneskene har en tendens til å rømme fra Gud. 

Jeremias bok er skrevet på bakgrunn av store verdenspolitiske omveltninger i det gamle Midtøsten. Den forteller om profetens liv og budskap og skildrer hvor lidenskapelig trofast han forkynte Guds budskap til et folk som stort sett ikke ville høre det.

Boken begynner med profetens kall og dekker flere tiår av bibelhistorien. Fra ungdom til alderdom forkynte han sannhetene som helt fra første stund har vært grunnleggende for Bibelens budskap.

Nye episoder

14. august 2015

Vi vet mer om Jeremia enn om noen annen GT profet. Jeremia fikk så stor historisk betydning at han fremdeles var en høyt aktet profet på Jesu tid. Men menneskelig sett var resultatene magre.

14. august 2015

Kaotiske tilstander utviklet seg etter syndefallet. Krisens omfang kan best ses i lys av hva det kostet å få oss ut av den: Jesu død på korset. Slik var det også på Jeremias tid. Guds folk var truet av indre og ytre fiender.

14. august 2015

De dårlige kongene over Juda på Jeremias tid viste ingen anger, selv om det ble stadig mer tydelig at deres handlinger førte landet ut i de ulykkene som Herren hadde advart om gjennom Jeremia.

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!