TV-serie

Bibelstudier - Kirkens plass i samfunnet

Bibelstudier - Kirkens plass i samfunnet

Hva er hele evangeliet? Jesu misjon og tjeneste er mer enn å forkynne sannheten om frelse ved tro, enda så grunnleggende dette er for alt vi gjør.

Jesus viser oss at det å forkynne evangeliet også innebærer konkrete uttrykk for kjærlighet og medfølelse med de fattige, sultne, syke, sønderknuste, undertrykte, utstøtte og fengslede.

Det handler om bibelsk rettferd og å rette opp det djevelen har gjort, i alle fall i den grad vi kan mens vi ser frem til Jesu endelige seier over det onde. Det handler om hva vi gjør med, fattigdom, rikdom og undertrykkelse.

Nye episoder

11. mai 2016

Det glade budskapet er at det onde vi ser i verden ikke er permanent. Men vi venter ikke til Jesu gjenkomst før gjenopprettelsen begynner.

11. mai 2016

Da han ble skapt, fikk Adam herredømme over jorden. Alt som gikk tapt ved den første Adam, skal bli gjenreist av den andre.

11. mai 2016

Sosial rettferd har alltid preget Guds lover og hans ideal for sitt folk. Sosial rettferd er Guds opprinnelige plan for menneskenes samfunn: en verden der grunnleggende behov blir dekket, folk har det godt og det hersker fred.

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!