TV-serie

Bibelstudier - Mat sauene mine

Bibelstudier - Mat sauene mine

I 2. kvartal 2017 leser vi 1. og 2. Peter. Brevene er skrevet av en som var sammen med Jesus i de fleste av de viktige øyeblikkene i hans virke. Peter var også en viktig leder blant de første kristne, så hans brev burde være verdt å lese.

Men det som gjør brevene ekstra interessante, er at de ble skrevet til menigheter som opplever vanskelige tider: Forfølgelse utenfra og trusselen fra falske lærere innenfra.

Nye episoder

27. april 2017

Når vi leser Peter, bør vi finne ut så mye som mulig om brevets historiske sammenheng. Sigrund Eckhoff er programleder.

27. april 2017

Peter var preget av jødisk kultur, religion og historie og omtaler de kristne som hellige, og som Guds eget folk. Sigrund Eckhoff er programleder.

27. april 2017

Hvordan skal kristne forholde seg til undertrykkende og korrupte myndigheter? Peter tar opp også mange andre spørsmål som ble diskutert i hans samtid. Sigrund Eckhoff er programleder.

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!