TV-serie

Bibelstudier - Om døden og fremtidshåpet

Bibelstudier - Om døden og fremtidshåpet

Dette bibelstudiet tar opp emnet «Den store konflikten mellom godt og ondt» ut fra to store temaer. Det ene er synden og dødens opphav og eksistens. Det andre temaet er Guds arbeid for å løse disse problemene og føre verden tilbake til dens opprinnelige tilstand.


Menneskets dødelige natur og oppstandelsen som veien til udødelighet, blir også drøftet. Vi bør ikke frykte døden, siden Kristus døde for oss og overvant dødens kraft. Han «har nøklene til døden og dødsriket» (Åp 1,18).

Nye episoder

31. desember 2022

Studiet tar opp menneskets dødelige natur og oppstandelsen som veien til udødelighet.

24. desember 2022

Studiet tar opp menneskets dødelige natur og oppstandelsen som veien til udødelighet.

17. desember 2022

Studiet tar opp menneskets dødelige natur og oppstandelsen som veien til udødelighet.

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!