TV-serie

Bibelstudier - Opprør og frelse

Bibelstudier - Opprør og frelse

Vi vet ikke hvorfor, men synden oppsto i Guds fullkomne skaperverk. Men én ting vet vi utmerket godt: Vi mennesker står midt i denne konflikten. Det er en kamp ingen går fri.

Den store konflikten kom til jorden da opphavspersonen til opprøret mot Gud fikk med seg det første mennesket i dette opprøret. Men Jesus vant den avgjørende seieren over synden på korset.

Utfordringen har alltid vært hvem vi skal være lojale mot, den som har vunnet, eller den som har tapt.

Nye episoder

13. november 2015

Så lenge alle skapte vesener underkastet seg kjærlighetens troskap, var det fullkommen harmoni i universet. Men det skulle bare én opprører til før alt var forandret.

13. november 2015

Etter å ha skapt verden sa Gud at alt var "svært godt" (1 Mos 1,31). Men alt i verden er ikke "svært godt" nå. Verden preges mer og mer av kaos, usikkerhet, vold, krig, forurensning, undertrykkelse og utbytting.

13. november 2015

Ved syndefallet i Edens hage begynner jorden sin tragiske løpebane. I historien om Kain og Abel fører gudsdyrkelsen til splid og død, og slik fortsetter det gjennom historien.

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!