TV-serie

Bibelstudier - Ordspråkene

Bibelstudier - Ordspråkene

Programserien tar for seg Salomos ordspråk i Bibelen. Denne boken vitner om generasjoner av opphopet visdom.

Dens forfattere omtales som kong Salomo, uspesifiserte «vise» fra det nære Østen, som Agur, som ikke var israelitt. I noen tilfeller avspeiler boken også tekster fra det nære Østen, særlig egyptiske.

Enten vi er på torget, spiser, drikker, jobber, kjøper, selger, hygger oss eller elsker, så dreier det seg om Guds ord. Ordspråkenes Gud er ikke bare de religiøses Gud. Her møter vi gudsfrykten i hverdagsklær.

Nye episoder

11. november 2014

Mens mange av Bibelens bøker er fulle av åndelige sannheter, er Salomos ordspråk pakket med jordnære råd til hverdagen. Tor Tjeransen er programleder.

11. november 2014

Undervisning, eller utdanning - det vi hører - er avgjørende for hvordan vi lever. Tor Tjeransen er programleder.

11. november 2014

Vår evige skjebne avhenger av de valg vi tar her nå. Forskjellen på å følge gode råd eller ikke kan være som forskjellen på liv og død. Tor Tjeransen er programleder.

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!