TV-serie

Fortellinger fra Bibelen

Fortellinger fra Bibelen

Anne Kristin Aasmundtveit er begeistret for historiene i Bibelen. Ved å gjenfortelle med egne ord tydeliggjør hun også mye av det vi aner står mellom linjene. Fortellingene henter hun fra både Det gamle og Det nye testamentet.

Nye episoder

18. februar 2014

Anne Kristin Aasmundtveit forteller fra Bibelen om krigsfangen Daniel fra Jerusalem som ble brakt til slottet til den mektige monarken av Babel, kong Nebukadnesar. Kongen har en drøm som han forlanger å få tydet.

18. februar 2014

Anne Kristin Aasmundtveit forteller fra Bibelen om profeten Jona som rømte fra Gud, ble slukt av en stor fisk men spydd opp på land igjen, for til slutt å klandre Gud for hans store godhet.

18. februar 2014

Anne Kristin Aasmundtveit forteller to fortellinger fra Bibelen. Vi hører om Elisabeth som snart skulle føde døperen Johannes, og om døperens liv som voksen. Fortellingene formidler at himmelriket er for alle.

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!