TV-serie

It Is Written

It Is Written

Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn (Matt 4,4).

TV-serien tar opp emner som ensomhet, angst, lav selvfølelse, helse, familieverdier og åndelige prinsipper.

Folk av alle trosretninger og trosbekjennelser, selv ikke-troende, har blitt inspirert og oppmuntret gjennom It Is Written programmenes ukompliserte og oppløftende presentasjoner.

Nye episoder

4. februar 2019

Daniels bok er mye mer enn bare en god historie. Det er en verdifull kilde for bibelsk endetidsprofeti, i så stor grad at Johannes lånte mange av bildene fra boken når han skrev Åpenbaringen.

18. januar 2016

Det horrible som skjedde i Auschwitz viser at historien gjentar seg. Forteller Bibelen at noe lignende vil skje igjen?

18. januar 2016

Slaget ved Gettysburg var et av de blodigste i løpet av den Amerikanske borgerkrigen. I løpet av et par dager i juli 1863 ble nesten 8.000 mann drept. Slaget er utgangspunkt for å forstå mer av hva som skjer med mennesker som dør.

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!