TV-serie

Musikken i mitt liv

Musikken i mitt liv

Ulike gjester deler personlige livserfaringer i tilknytning til musikkinnslag de fremfører i studio.

Mange av gjestene komponerer egen sang og musikk og gir oss innsyn i de bakenforliggende erfaringer til musikken vi hører.

Nye episoder

11. september 2009

Ulike gjester deler personlige erfaringer i tilknytning til musikkinnslag de fremfører i studio.

11. september 2009

Ulike gjester deler personlige erfaringer i tilknytning til musikkinnslag de fremfører i studio.

21. november 2008

Ulike gjester deler personlige erfaringer i tilknytning til musikkinnslag de fremfører i studio.

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!