TV-serie

Patmosvisjonen

Patmosvisjonen

Hvordan går det egentlig med kloden vår?

Hva slags framtid kan jeg forvente meg når jeg blir gammel? For ikke å snakke om barna våre... Hva kan de forvente seg?

Patmosvisjonen er et kurs utviklet av Norsk Bibelinstitutt som tar for seg de tre første kapitlene av Åpenbaringens bok: Sju konsise brev fra Gud til mennesker i sju svært ulike situasjoner.

Du vil se hvordan brevene er ment å forberede deg på den framtidsvisjonen Gud er i ferd med å virkeliggjøre.

Nye episoder

9. april 2008

Åpenbaringen - Bibelens mest hemmelighetsfulle og uforståelige bok? Ja, det vil mange mene. Og det er ingen tvil om at boken inneholder avsnitt som er utfordrende å trenge inn i. Men boken er faktisk en åpenbaring - ikke en tilsløring - av Guds ønsker for oss og hans planer for fremtiden!

9. april 2008

Åpenbaringen - Bibelens mest hemmelighetsfulle og uforståelige bok? Ja, det vil mange mene. Og det er ingen tvil om at boken inneholder avsnitt som er utfordrende å trenge inn i. Men boken er faktisk en åpenbaring - ikke en tilsløring - av Guds ønsker for oss og hans planer for fremtiden!

9. april 2008

Åpenbaringen - Bibelens mest hemmelighetsfulle og uforståelige bok? Ja, det vil mange mene. Og det er ingen tvil om at boken inneholder avsnitt som er utfordrende å trenge inn i. Men boken er faktisk en åpenbaring - ikke en tilsløring - av Guds ønsker for oss og hans planer for fremtiden!

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!