TV-serie

Triangelos 25 år

Triangelos 25 år

Koret Triangelos startet i 1992 i Adventistkirken Betel i Oslo, som er Norges eldste syvendedags adventistmenighet. De valgte navnet Triangelos fordi det henviser til de tre englers budskap i Åpenbaringen 14, som er viktige budskap for mennesker i vår tid. Triangelos brenner for å dele evangeliet gjennom ord og toner.

Nye episoder

7. mai 2019

Triangelos feiret 25 år, og arrangerte konsert i Bøler kirke.

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!