Hør på web-tv liveHOPE TV international liveHOPE TV NAME live

På hvilke språk sender Hope Channel Europe?

Hope Channel Europe har sendinger på følgende språk:

Engelsk
Tysk
Fransk 
Norsk
Portugisisk
Romansk
Russisk
Ukrainsk

Hvordan blir Hope Channel finansiert?

Hope Channel Norge drives ved hjelp av frivillige gaver. Dersom du ønsker å støtte oss med din gave, finner du kontoinformasjon nedenfor.

Hjertelig takk for din støtte!

Hope Channel Norge - Kanal 7 TV
Postboks 124
N-3529 Røyse
Norge - Norway
Kontonummer: 3000.30.37777

Søk  |  Sitemap