Episode

Luther 500 - Radikal bibelbruker

Luther 500 - Radikal bibelbruker

Luther var ikke det minste imponert over pavens autoritet. For Luther var Bibelen den øverste myndighet i alle ting. Det Luther talte og skrev, basert på Bibelen, var sprengstoff som rystet den mektige kirken i sine grunnvoller.

99 VISNINGER Del 2

Repriser

tirsdag 14.11.2017 13:25 - 13:49
tirsdag 14.11.2017 14:18 - 14:42
tirsdag 14.11.2017 15:12 - 15:36
tirsdag 14.11.2017 16:06 - 16:30
tirsdag 14.11.2017 16:59 - 17:23
tirsdag 14.11.2017 17:53 - 18:17
tirsdag 14.11.2017 18:47 - 19:11
tirsdag 14.11.2017 19:40 - 20:04
tirsdag 14.11.2017 20:34 - 20:58
tirsdag 14.11.2017 21:28 - 21:52
Sendetid

tirsdag, 14. november 2017 / 12:31 - 12:55

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!