Episode

Luther 500 - Radikal bibelbruker

Luther 500 - Radikal bibelbruker

Luther var ikke det minste imponert over pavens autoritet. For Luther var Bibelen den øverste myndighet i alle ting. Det Luther talte og skrev, basert på Bibelen, var sprengstoff som rystet den mektige kirken i sine grunnvoller.

97 VISNINGER Del 2

Repriser

fredag 17.11.2017 3:36 - 4:00
fredag 17.11.2017 4:36 - 5:00
fredag 17.11.2017 5:36 - 6:00
fredag 17.11.2017 6:36 - 7:00
fredag 17.11.2017 7:36 - 8:00
fredag 17.11.2017 8:36 - 9:00
fredag 17.11.2017 9:36 - 10:00
fredag 17.11.2017 10:36 - 11:00
fredag 17.11.2017 11:36 - 12:00
lørdag 18.11.2017 12:36 - 1:00
Sendetid

fredag, 17. november 2017 / 2:36 - 3:00

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!