Episode

Luther 500 - Radikal bibeloversetter

Luther 500 - Radikal bibeloversetter

Latin var det vitenskapelige språket i middelalderen. Luther var opptatt av å gi Bibelens ord til menigmann. Etter at Luther var blitt bannlyst, ble han bortført til en bortgjemt borg. Der oversatte han Det nye testamentet til tysk.

94 VISNINGER Del 2

Repriser

tirsdag 21.11.2017 4:28 - 4:51
tirsdag 21.11.2017 5:21 - 5:44
tirsdag 21.11.2017 6:14 - 6:37
tirsdag 21.11.2017 7:06 - 7:29
tirsdag 21.11.2017 7:59 - 8:22
tirsdag 21.11.2017 8:51 - 9:14
tirsdag 21.11.2017 9:44 - 10:07
tirsdag 21.11.2017 10:37 - 11:00
tirsdag 21.11.2017 11:29 - 11:52
tirsdag 21.11.2017 12:22 - 12:45
Sendetid

mandag, 20. november 2017 / 3:17 - 3:40

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!