Episode

Luther 500 - Radikal bibeloversetter

Luther 500 - Radikal bibeloversetter

Latin var det vitenskapelige språket i middelalderen. Luther var opptatt av å gi Bibelens ord til menigmann. Etter at Luther var blitt bannlyst, ble han bortført til en bortgjemt borg. Der oversatte han Det nye testamentet til tysk.

94 VISNINGER Del 2

Repriser

tirsdag 21.11.2017 15:00 - 15:23
tirsdag 21.11.2017 15:53 - 16:16
tirsdag 21.11.2017 16:45 - 17:08
tirsdag 21.11.2017 17:38 - 18:01
tirsdag 21.11.2017 18:31 - 18:54
tirsdag 21.11.2017 19:23 - 19:46
tirsdag 21.11.2017 20:16 - 20:39
tirsdag 21.11.2017 21:09 - 21:32
tirsdag 21.11.2017 22:01 - 22:24
tirsdag 21.11.2017 22:54 - 23:17
Sendetid

tirsdag, 21. november 2017 / 14:07 - 14:30

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!