Episode

Luther 500 - Troen alene

Luther 500 - Troen alene

Luther insisterte på at det er ved troen alene mennesket kan ta imot Guds nåde. Læren om troen alene som menneskets måte å ta imot Guds nåde, er blitt en vesentlig del av det vi tenker på som kjernen i luthersk og bibelsk tro.

116 VISNINGER Del 3

Repriser

tirsdag 28.11.2017 07:57 - 08:20
tirsdag 28.11.2017 08:49 - 09:12
tirsdag 28.11.2017 09:41 - 10:04
tirsdag 28.11.2017 10:34 - 10:57
tirsdag 28.11.2017 11:26 - 11:49
tirsdag 28.11.2017 12:18 - 12:41
tirsdag 28.11.2017 13:10 - 13:33
tirsdag 28.11.2017 14:02 - 14:25
tirsdag 28.11.2017 14:54 - 15:17
tirsdag 28.11.2017 15:47 - 16:10
Sendetid

tirsdag, 28. november 2017 / 07:05 - 07:28

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!