Episode

Luther 500 - Radikal bibeloversetter

Luther 500 - Radikal bibeloversetter

Latin var det vitenskapelige språket i middelalderen. Luther var opptatt av å gi Bibelens ord til menigmann. Etter at Luther var blitt bannlyst, ble han bortført til en bortgjemt borg. Der oversatte han Det nye testamentet til tysk.

94 VISNINGER Del 2

Repriser

fredag 24.11.2017 8:03 - 8:26
fredag 24.11.2017 8:57 - 9:20
fredag 24.11.2017 9:50 - 10:13
fredag 24.11.2017 10:44 - 11:07
fredag 24.11.2017 11:38 - 12:01
fredag 24.11.2017 12:31 - 12:54
fredag 24.11.2017 1:25 - 1:48
fredag 24.11.2017 2:18 - 2:41
fredag 24.11.2017 3:12 - 3:35
fredag 24.11.2017 4:05 - 4:28
Sendetid

fredag, 24. november 2017 / 7:10 - 7:33

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!