Episode

Luther 500 - Radikal bibeloversetter

Luther 500 - Radikal bibeloversetter

Latin var det vitenskapelige språket i middelalderen. Luther var opptatt av å gi Bibelens ord til menigmann. Etter at Luther var blitt bannlyst, ble han bortført til en bortgjemt borg. Der oversatte han Det nye testamentet til tysk.

94 VISNINGER Del 2

Repriser

fredag 24.11.2017 3:12 - 3:35
fredag 24.11.2017 4:05 - 4:28
fredag 24.11.2017 4:59 - 5:22
fredag 24.11.2017 5:52 - 6:15
fredag 24.11.2017 6:46 - 7:09
fredag 24.11.2017 7:39 - 8:02
fredag 24.11.2017 8:33 - 8:56
fredag 24.11.2017 9:27 - 9:50
fredag 24.11.2017 10:20 - 10:43
fredag 24.11.2017 11:14 - 11:37
Sendetid

fredag, 24. november 2017 / 2:18 - 2:41

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!