Episode

Luther 500 - Nåden alene

Luther 500 - Nåden alene

Ingen ting av det gode du kan gjøre, vil gjøre deg rettferdig for Gud. Hverken botsøvelser, bønner eller almisser hjelper. Bare Guds ufortjente nåde kan gi deg del i evigheten. I en nådeløs verden er det viktig å gjenoppdage nåden.

114 VISNINGER Del 3

Repriser

tirsdag 05.12.2017 9:42 - 10:05
tirsdag 05.12.2017 10:34 - 10:57
tirsdag 05.12.2017 11:26 - 11:49
tirsdag 05.12.2017 12:18 - 12:41
tirsdag 05.12.2017 1:11 - 1:34
tirsdag 05.12.2017 2:03 - 2:26
tirsdag 05.12.2017 2:55 - 3:18
tirsdag 05.12.2017 3:47 - 4:10
tirsdag 05.12.2017 4:40 - 5:03
tirsdag 05.12.2017 5:32 - 5:55
Sendetid

tirsdag, 5. desember 2017 / 8:49 - 9:12

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!