Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

58 VISNINGER Del 2

Repriser

søndag 24.12.2017 7:37 - 8:01
søndag 24.12.2017 8:38 - 9:02
søndag 24.12.2017 9:38 - 10:02
søndag 24.12.2017 10:39 - 11:03
søndag 24.12.2017 11:40 - 12:04
søndag 24.12.2017 12:40 - 1:04
søndag 24.12.2017 1:41 - 2:05
søndag 24.12.2017 2:41 - 3:05
søndag 24.12.2017 3:42 - 4:06
søndag 24.12.2017 4:43 - 5:07
Sendetid

søndag, 24. desember 2017 / 6:37 - 7:01

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!