Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

58 VISNINGER Del 2

Repriser

mandag 25.12.2017 12:48 - 1:12
mandag 25.12.2017 1:48 - 2:12
mandag 25.12.2017 2:49 - 3:13
mandag 25.12.2017 3:49 - 4:13
tirsdag 26.12.2017 4:35 - 4:59
tirsdag 26.12.2017 5:36 - 6:00
tirsdag 26.12.2017 6:37 - 7:01
tirsdag 26.12.2017 7:37 - 8:01
tirsdag 26.12.2017 8:38 - 9:02
tirsdag 26.12.2017 9:38 - 10:02
Sendetid

søndag, 24. desember 2017 / 11:47 - 12:11

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!