Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

58 VISNINGER Del 2

Repriser

mandag 25.12.2017 03:49 - 04:13
tirsdag 26.12.2017 04:35 - 04:59
tirsdag 26.12.2017 05:36 - 06:00
tirsdag 26.12.2017 06:37 - 07:01
tirsdag 26.12.2017 07:37 - 08:01
tirsdag 26.12.2017 08:38 - 09:02
tirsdag 26.12.2017 09:38 - 10:02
tirsdag 26.12.2017 10:39 - 11:03
tirsdag 26.12.2017 11:40 - 12:04
tirsdag 26.12.2017 12:40 - 13:04
Sendetid

mandag, 25. desember 2017 / 02:49 - 03:13

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!