Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

58 VISNINGER Del 2

Repriser

tirsdag 26.12.2017 6:44 - 7:08
tirsdag 26.12.2017 7:45 - 8:09
tirsdag 26.12.2017 8:45 - 9:09
tirsdag 26.12.2017 9:46 - 10:10
tirsdag 26.12.2017 10:46 - 11:10
tirsdag 26.12.2017 11:47 - 12:11
onsdag 27.12.2017 12:48 - 1:12
onsdag 27.12.2017 1:48 - 2:12
onsdag 27.12.2017 2:49 - 3:13
onsdag 27.12.2017 3:49 - 4:13
Sendetid

tirsdag, 26. desember 2017 / 5:43 - 6:07

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!