Episode

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Luther 500 - Kristus mot Antikrist

Den messianske profetien i Daniel kapittel 9, viser at Jesus fra Nasaret er Messias. Luther elsket å vise til denne profetien. Han fant trøst i vissheten om at Jesus skal komme igjen og gjøre slutt på all lidelse.

58 VISNINGER Del 2

Repriser

tirsdag 26.12.2017 19:45 - 20:09
tirsdag 26.12.2017 20:45 - 21:09
tirsdag 26.12.2017 21:46 - 22:10
tirsdag 26.12.2017 22:46 - 23:10
tirsdag 26.12.2017 23:47 - 00:11
onsdag 27.12.2017 00:48 - 01:12
onsdag 27.12.2017 01:48 - 02:12
onsdag 27.12.2017 02:49 - 03:13
onsdag 27.12.2017 03:49 - 04:13
fredag 29.12.2017 04:30 - 04:54
Sendetid

tirsdag, 26. desember 2017 / 18:44 - 19:08

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!